Kiosken

Kiosken skal bemandes ved offentligt løb samt i uge 42 (efterårsferien) uge7 (vinterferien) og dagene mellem jul og nytår.


 Der kan være ændringer i åbningstiden ved offentligt løb. Disse ændringer bliver annonceret på døren ind til hallen samt på hjemmesiden. 


I skal selv holde jer orienteret om ændringerne og gi ́ de forældre besked der har kioskvagten disse dage.

Holdlederne har ansvar for at kiosken er bemandet.

Hvis et hold af en eller anden grund ikke kan bemande kiosken, må man henvende sig til holdlederen fra et af de andre hold og evt. få dem til at bemande kiosken.